• پشتیبانی : ۰۹۹۰۳۸۶۸۰۴۰ - ۰۹۹۰۳۸۶۸۰۶۰ -۰۸۷۳۳۷۳۰۵۲۷
  • دفتر : ۰۸۷۳۴۵۲۲۰۳۲
  • فروش: ۰۹۳۹۳۷۵۰۸۸۴
    ----
نام کاربری* :
کلمه عبور* :

ورود والدین دانش آموزان

والدین گرامی باسلام

شما از طریق این سامانه میتوانید وضعیت فرزندان خود را مشاهده نمایید

همچنین ارتباط کاملی با مدرسه و اساتید خواهد داشت تا بتوانید بهتر از وضعیت فرزند خود آگاه باشید

و همچنین می توانید از وضعیت حضور و غیاب فرزند خود بطور کامل آگاه شوید.