• پشتیبانی (ساعات اداری) : ۰۹۹۰۳۸۶۸۰۴۰ - ۰۸۷۳۴۵۲۲۰۳۲
 • مدیریت فروش: ۰۹۹۰۳۸۶۸۰۶۰
  ----

قیمت نرم افزار

نسخه رایگان

نسخه پایه

 • ۱۴۰ هزار تومان
 • تا 99 دانش آموز
 • برای مدارس روستایی

نسخه استاندارد

 • ۲۳۵هزار تومان
 • دانش آموز نامحدود
 • مدارس مقاطع سه گانه و هنرستان ها

نسخه ویژه

 • ۲۹۵هزار تومان
 • دانش آموز نامحدود
 • دارای گزارشات اختصاصی
 • مدارس شاهد، شبانه روزی و غیر انتفاعی

جهت خرید و دانلود نرم افزار به پنل کاربری مدرسه مراجعه نمایید